PORADNIE SPECJALISTYCZNE

CHIRURGIA + ORTOPEDIA


CHIRURGIA OGÓLNA

lek. Grażyna WIELGOSZEWSKA, spec. chirurg
dr n. med. Maciej MIERNIK, spec. chirurg
dr n. med. Zygmunt NIEDZWIEDZ, spec. chirurg
lek. Dariusz CZERSKI, spec. chirurg
lek. Przemysław KULAWCZUK, spec. chirurg
lek. Adam WRÓBEL, rezydent chirurgii

ORTOPEDIA
lek. Krzysztof GUTOWSKI, spec. ortopedii i med. sportowej
lek. Ryszard OWCZAREK, spec. ortopeda
lek. Arkadiusz STEFANIAK, spec. ortopeda
lek. Bartosz KUJAWA, rezydent, ortopedia
lek. Joanna GOJLIK, rezydent, ortopedia
lek. Adam SOKOŁOWSKI, rezydent, ortopedia


Rejestracja, informacje:
Tel. 91-432 80 50
rejestracja@lancet-szczecin.pl
Pracujemy w godzinach:
Pon. Wt. ¦r. Czw. Pt.
8 - 20 8 - 20 8 - 20 8 - 20 8 - 20
Budynek Pogotowia · Al. Woj. Polskiego 92 ·  70-482 Szczecin

ZAKRES LECZENIA

CHIRURGIA:
Leczenie ran trudnych i przewlekłych: owrzodzeń, odleżyn i schorzeń ropnych · Zachowawcze i zabiegowe leczenie schorzeń żylnych, hemoroidów · Leczenie chirurgiczne wrastaj±cych paznokci, odcisków · Diagnostyka onkologiczna i usuwanie zmian skórnych · Chirurgiczne opatrywanie urazów i ran · Leczenie złamań, zwichnięć, skręceń, stłuczeń · Konsultacje specjalistyczne w zakresie chirurgii ogólnej · Kwalifikacja do leczenia szpitalnego ·

ORTOPEDIA: Leczenie zachowawcze zmian kostno - stawowych: zmian zapalnych, zwyrodnień, zespołów bólowych Leczenie złamań, zwichnięć, skręceń i stłuczeń · Leczenie wad postawy dzieci i dorosłych · Leczenie urazów sportowych · Porady i diagnostyka w zakersie ortopedii ·

UMOWA Z NFZ
Przychodnia prowadzi leczenie w ramach umowy z NFZ nr 16-00-00961-17-01
Ogólne warunki leczenia w ramach umowy okre¶lone s± zarz±dzeniem Prezesa NFZ.
Szczegółowe informacje dostępne s± w rejestracji poradni.

Ważniejsze postanowienia:
- Leczenie na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego lub specjalisty,
- z urazem nagłym należy zgłosić się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
- wypis ze szpitala nie upoważnia do leczenia, potrzebne jest skierowanie,
- uprawnienie do bezpłatnego leczenia sprawdzane jest na bież±co, przez internet w systemie NFZ,
- do wystawienia zwolnienia potrzebny będzie NIP pracodawcy,
- prowadzimy leczenie dla osób w wieku powyżej 16. lat,

Informacje dodatkowe:
- Rejestracja terminowa, umawiana osobi¶cie oraz telefonicznie,
- podczas wizyty prosimy mieć ze sob± dokumentację wcze¶niejszego leczenia.

Aktualizacja: 2017-02-28

Lancet Poradnie Specjalistyczne prowadzone s± przez Ambulatorium Lancet Sp. z o.o.
Budynek Pogotowia · al. Woj. Polskiego 92 · 70-482 Szczecin ·
KRS 0000569540 · NIP 851-260-86-60 · Regon 811890339-00023 · Kapitał zakładowy 100 000 zł